bioloske-frekvence-za-zdravje-zlati-rez

Biološke frekvence za zdravje

Biološke oscilacije

Izumitelj dr. Lakhovsky je imel unikatno kombinacijo medicinske in inženirske stroke. Vse življenje je proučeval vpliv vibracij na biološke strukture. V svojih raziskavah je spoznal biološke oscilacije živih celic rastlin, živali in človeka. Njihov frekvenčni spekter se nahaja v varnem območju radiobiologije. Večvalovne frekvence v razmerju zlatega reza so najbolj učinkovite v sočasnem napajanju vseh celic z dodatno energijo. Celice organov in tkiv razen v primeru izvorne Schumannove ALFA vibracije geo impulzov 8Hz nikoli nimajo ene same izbrane frekvence, temveč sprejemajo in oddajajo cel spekter različnih večvalovnih energij.

Elektromagnetni spekter

Elektromagnetni spekter je zvezen, prehodi med področji žarkov gama, X, UV, barv vidne svetlobe, IR, mikrovalov in različna območja radijskih valov se medsebojno prelivajo in niso ostri. Njihove frekvenčne meje so zabrisane. Elektromagnetna energija ima v mejnih frekvenčnih pasovih mešane lastnosti obeh področij. Najbolj široko je območje radijskih valov z najdaljšimi valovnimi dolžinami in najnižjimi frekvencami, prikazano na sliki spodaj na desni strani splošnega diagrama. V radijskem valovanju je dr. Lakhovsky našel območje celičnih frekvenc in valovnih dolžin, na katerih celice sprejemajo in oddajajo energijo.

bioloske-frekvence-za-zdravje-in-elektromagnetni-spekter

Podvajanje celic

V izbranem valovnem območju celic je uporabil frekvenčno razmerje zlatega reza, ki biološko podpira energijo živih organizmov. Narava ima vgrajeno številčno, prostorsko in frekvenčno razmerje zlatega reza in se v rasti rastlin, razmnoževanju živali, naraščanju človeške populacije in še v marsičem drugem podreja njegovim biološkim zakonitostim. Zlati rez je obenem številčno razmerje celičnega podmladka. Celice se pri podvajanju zaradi prostorskih in drugih omejitev nikoli ne morejo duplicirati vse naenkrat. Zato njihovo število v času narašča s faktorjem 1,618, ki je osnovno biološko načelo živega sveta.

Zlato razmerje rasti

Učinek zlatega reza vidimo tudi v pomladnem zelenju. Marca je celični prirastek še majhen, s tem ko pa je vse več celic povrženo razmnoževanju s faktorjem 1,618 in se njihovo število dovolj poveča, pa je prirastek zelenja aprila in maja vsak teden vse bolj vidno opazen in vse večji. Podobno tudi dojenček raste v centimetrih bolj počasi kot najstnik. Takšna naravna rast vsakega posameznega živega organizma se v globoki naravni zakonitosti lahko primerja tudi pri:

  • podmladku mladičev pri živalih,
  • naraščanju števila prebivalstva ljudi,
  • številu cvetnih listov in semen,
  • prostorskimi koti med zelenimi listi rastlin,
  • spiralno obliko hišic polžev in školjk.

Spiralna oblika galaksij in energijskih tokov v razmerju zlatega reza pa je prisotna v vsem univerzumu. Tudi živa bitja sploh ne morejo funkcionirati drugače ker je zlati rez osnovni zakon stvarstva, energije in biologije. Zdrav celični podmladek obnovi telo in prežene bolezni.

zlati-rez-in-bioloske-frekvence-za-zdravje

Zlata frekvence

Vsa narava se razvija v razmerju 1,618 zlatega reza, ki prostorsko najbolj izkoristi možnost za rast v živem bitju ali rastlini. Zeleni listi rastline so razporejeni v zlatem razmerju kotov med njimi, tako da so vsi enako obsijani s soncem. Ne glede ali pogledamo storž, cvetačo, sončnico ali lilijo, je njihov prostorski razpored, koti in število cvetnih listov vsake naslednje vrste kompletno v spiralnih razmerjih zlatega reza. Podobno imajo spiralno obliko z razmerji zlatega reza tudi hišice školjk in polžev. Celice pa najboljše napajajo zlata frekvenčna razmerja, ki nagovarjajo zdravo celično delitev.

Sočasne oscilacije

V svojem izumu večvalovnega oscilatorja je dr. Lakhovsky sočasno dovajal celicam celo paleto skladnih ali koherentnih frekvenc. To ima izjemen učinek na celokupen dvig celične moči, ki ga telo že lahko zaznava kot spremembo. Pri vsaki večvalovni terapiji se krepijo prav vse celice NAENKRAT ne glede na razlike v njihovih lastnih valovnih dolžinah. Vsaka najde v bogati frekvenčni ponudbi nekaj zase. Sočasna krepitev celične energije telesa z večvalovnim frekvenčnim orkestrom ustvarja neslišno in zelo bogato energijsko sozvočje v zlatem razmerju usklajenih frekvenc za prebujanje pretoka vitalne življenjske sile v celem organizmu. Pri vsaki lokalni težavi je pomembno sočasno globalno energetiziranje telesa, da se energija bolj učinkovito poveže in steče v celem organizmu.

lakites-vecvalovne-oscilacije-po-dr-lakhovskem

Trajna terapija

Šele ko glavnina celic z večvalovno spodbudo zopet ujame in okrepi svoje lastno nihanje, postane izboljšanje v telesu občutno kot novo, izboljšano življenjsko stanje.

  • Zato je ključna hkratna frekvenčna obdelava telesa ISTOČASNO s celotnim večvalovnim oscilacijskim spektrom dodane energije na celičnih lastnih valovnih dolžinah.
  • Druga ključna točka pa je TRAJNA prisotnost nežne, a telesu sorodne in z zlatim rezom usklajene večvalovne energije v prostoru.

Celice se lažje odprejo sprejemanju energije, če je ta dovajana konstantno skozi večji del dneva in noči. Večvalovna energija dr. Lahovskega deluje usmerjeno na dvig celične moči v vseh različnih tkivih naenkrat.

Prostorska energija

To je drugače kot pri 3×7 minut trajajočih zaper terapijah, ki zadostujejo za uničenje parazitov. Za veliko daljšo uporabo kot ciklusi po 7 minut pa zaper zaradi svoje specifične originalne konstrukcije ni namenjen, niti priporočljiv.

  • Električni zaper impulzi poleg tega prihajajo v telo samo skozi dlani in v času in sicer po 7 minut, ko jih držimo v rokah.
  • Večvalovne oscilacije dr. Lakhovskega pa so prostorska magnetna energija, ki sočasno z vsemi frekvencami hkrati trajno in neovirano prodira skozi celotno telo.
dr-lakhovsky-vecvalovni-oscilator-bioloske-frekvence

Zaper in Lakites

Zaper Zaperino je torej z električnimi impulzi skozi dlani odličen za uničevanje parazitov. Večvalovne oscilacije Lakites dr. Lakhovskega pa so dizajnirane za krepitev celične moči z energijo njihovih lastnih valovnih dolžin. Frekvenčno območje, v katerem se to dogaja so radijski valovi celične radiobiologije. Biološki frekvenčni spekter ima daljše valovne dolžine od mikrovalovnega, poleg tega pa je več tisočkrat nežnejši, tako da ne povzroča neželenega termalnega pregrevanja tkiv. Celice sprejemajo in oddajajo zelo fine energije, takšne se lažje vključijo v njihovo energijsko presnovo.

Energijski orkester

Pomembno je, da je frekvenčna energija za dodatno večvalovno celično oskrbo medsebojno dobro usklajena v biološkem smislu in da tvori mrežo SOČASNIH vibracij. Te namreč v HKRATNEM predvajanju medsebojno ustvarjajo mrežo resonančnih ojačitev v koherentnih valovih, ki so nadstandard celične terapije. Večvalovni energijski orkester drugače aktivira celično energijo kot le po ena frekvenca, predvajana vsaka posebej oziroma zaporedoma ena za drugo.

lakites-vecvalovni-oscilator-dr-lakhovsky

Glasbeni ansambel

Podobno kot se pri glasbenem orkestru ali pevskem nastopu sliši pravo bogastvo zvoka samo pri skupnem predvajanju. Če poslušamo ločeno vsak instrument ali pevski glas iz orkestralne skladbe ali zbora posebej, pa nas manj prevzame. Pomembne so torej zvočne frekvence bogatih valovnih dolžin, njihov ugodno usklajeni spekter ter hkratno in dovolj dolgo predvajanje, ker šele to ustvarja želene učinke, prebuja v nas doživljanje in kliče blagodejno spremembo.

Frekvenčna mreža

Podobno so tudi večvalovne oscilacije dr. Lakhovskega frekvenčno bogate. Delujejo v resonančnem sozvočju biološke frekvenčne mreže in so ugodne za telesno energijo. Celice jih zaznavajo kot življenje podpirajoče. V njih se sprostijo, napolnijo z energijo in obnovijo svoje lastno nihanje. Še posebej so poživljene v resonančnih ojačitvah frekvenčne mreže množice lastnih valovnih dolžin. To obenem deluje kot filter za manj ugodne energije.

Zimzelena terapija

Večvalovna terapija dr. Lakhovskega je prestala preizkus časa in se v svoji unikatni in neponovljivi obliki uporablja še dandanes v družinskem ali terapevtskem krogu. Terapija z večvalovnim oscilatorjem Lakites je trajno delujoča s prvimi sedmimi originalnimi oscilacijskimi obroči. Nima nobenih stranskih učinkov, primerna je za vse družinske člane. Blagodejno izboljšuje vibracijsko energijo okolja in ustvarja dragoceno spodbudo za vzdrževanje in obnovo celične moči.

Vrhunski Alkivita zaperji

Delite ...

Oscilator objave