teslina-doktrina

Tesla doktrina

Tesla je že 50 let pred Schumannom opazil in izmeril osemherčno Zemljino atmosfersko polje. Po učinkih pa je zaznal tudi prostorsko neodvisne informacijske valove, ki NIMAJO FREKVENČNE NARAVE in zato NISO iz elektromagnetnega spektra energije med gama in x žarki (z najvišjo frekvenco) in radijskimi valovi (z najnižjo).

Ne-frekvenčni valovi

Takšni unikatni informacijski valovi so v Teslovem delu nastajali pri izničenju dveh nasprotno usmerjenih in v fazi usklajenih električnih ali magnetnih polj. Prilagojena navitja pa je Tesla uporabljal tudi v pravokotni legi, ko se indukcija izniči in ostane samo informacijski val skalarne narave, ki je brez frekvenčnih lastnosti. Po njem so ti valovi imenovani Teslovi skalarni valovi. Proučevati so jih začeli šele po drugi svetovni vojni, Tesla pa je v vsej zgodovini prvi pokazal nanje. Rahlo se nakazujejo tudi v izvornih Maxwellovih fizikalnih enačbah, vendar so bili ti členi zaradi prevelike kompleksnosti kmalu izločeni, tako da je vsa sedanja znanost že stoletje opustošena za ta subtilni element napajanja in izvora univerzuma.

Kalup za sile in materijo

Teslovi skalarni valovi so vseprisotni in prostorsko neodvisni, so pogoj za obstoj materije in sil in z njimi živahno sodelujejo. Podobno kot sok v cvetici napajajo ves univerzum, ga vzdržujejo in sooblikujejo z vgrajeno inteligenco naravnih zakonov. Kot načrt ali matrica usmerjajo v naravnem toku vse kar se dogaja v svetu okoli nas in znotraj nas. Sami sebi so s svojim obstojem tiste vajeti, ki vse držijo v rokah, zato lahko v izjemnih okoliščinah naravne zakone tudi presežejo. Tesla je izkoriščal njihovo lastnost za brezplačen prenos energije. Obenem pa so medij za prenos informacij. V povezavi s človeškimi možgani se najbolj aktivirajo v odvisnosti od deleža ALFA valov.

teslina-doktrina-1

Posebnost stoječih valov

V prostoru se SKALARNA polja izražajo z longitudialnimi valovi, to so STOJEČI valovi, z zgoščinami in razredčinami, podobno kot teče valovanje zvoka. STOJEČI valovi Schumannove resonance pa so prisotni tudi v Zemljinem atmosferskem plašču zaradi njihovega stalnega odboja med ionosfero in Zemljinim površjem, pri čemer pridejo v interakciji sami s seboj še do izjemnih lastnosti stoječega valovanja. Na ta način je prišel v stik z atmosferskimi STOJEČIMI valovi Tesla, v nadaljevanju pa je razkrinkal tudi SKALARNE STOJEČE VALOVE brez frekvenčnega značaja in prav nenavadnih lastnosti. SKALARNI valovi so imeli kot prostorsko neodvisen element ključen doprinos v njegovem magičnem delu.

Vseprisotno skalarno polje

Vsak atom, kvant, celica, vesolje in vsa živa bitja, vse vibrira v svojem temelju v Teslovih skalarnih valovih. Napajanje z njimi je možno skozi vseprisotno subkvantno polje ‘praznega prostora’ ali kvantnega vakuuma ob vključenem stikalu pospešenih ALFA valov v telesu in možganih. ALFA valovi so samozdravilni tudi zaradi svojega sozvočja s Teslovimi skalarnimi valovi, preko katerih intonirajo v subtilne globine možnosti čudežnih preklopov zaradi preselitve nivoja zavesti iz starega v novo polje obstoja. Kadar so zaradi epigenetskih faktorjev vpliva okolja na izražanje genov v skrajnih življenjskih situacijah prisotne informacijsko – energijske blokade in stranpoti, pride do lokalnega pomanjkanja ali deficita v presnavljanju Teslovih skalarnih valov kljub njihovi siceršnji neomejeni in vseprisotni dostopnosti.

teslina-doktrina-2

Teslov generator in skalarni val

V tem primeru nam pri prehodu na nove ravni bivanja bližje k nam samim lahko pomagajo Teslovi generatorji z aktivno izraženim rezervoarjem okrepitve Teslovih skalarnih valov. Tako jim damo možnost, da prodrejo na ‘pozabljena’ in ‘osamljena’ mesta v telesu, razklenejo energijsko – informacijske blokade in znova odprejo naravni tok življenjske energije in zavesti. To odpira prosto pot do zdravja, življenjskega poslanstva in novega ustvarjalnega in bolj inteligentnega sozvočja medsebojnih odnosov onkraj hormonskih borba – beg čustvenih in telesnih interakcij, ki so neposredno povezane z boleznimi in na videz nepremostljivimi življenjskimi ovirami.

Inteligenca in odzivnost

Teslovi skalarni valovi so samointeraktivno polje, ki v svoji esenci reagira samo s seboj. Vzajemna interaktivnost pa je tudi na vseh grobih nivojih stvarstva vgrajena v obliki zapažanja ali percepcije. To se nanaša tako na sposobnost očesa, da vidi stvari okoli sebe vključno z delovanjem vseh drugih čutil. Ter srcem, da s svojim lastnim lokalnim živčnim sistemom intuitivno zaznava skalarna polja okoli sebe, jih soustvarja ter se vključuje v dinamičnem procesu soudeležbe v nastajanju vedno novih situacij. Enako pa tudi znanstveno dejstvo, dokazano s Feymannovim poskusom, da proces opazovanja in merjenja podatomskih delcev vpliva na kvantni izid. Isti poskus da različne rezultate, če medtem merimo prisotne parametre ali pa jih ne.

teslina-doktrina-3

Pozornost usmerja pojave

Zaradi vzajemnih vplivov zaznavanja je tudi modulacija naše pozornosti ali zavesti v sozvočju s Teslovimi skalarnimi valovi skozi molitev ali željo POSPEŠENO aktiven usmerjevalnik naravnih procesov in dogodkov v želeni smeri. Pri tem je ključna naravnanost na plemenite vrednote življenja. Človek se ne more prepuščati zemeljskim silam pohlepa, poželenja, sovraštva in razvad, brez da bi dobil nazaj kot bumerang in na svoji koži občutil to, kar proizvaja. Neugodni občutki kot bumerang zaustavljajo morebitno zlorabo naravnih zakonov. Podobno kot reče vitez svetega grala, ker je njegovo srce čisto, je moč podeseterjena. Osnovna lastnost Teslovih raziskav pa je tudi supersimetrija.

Zlom simetrije in poenotenje

Štiri osnovne sile v svetu, ki ga poznamo so gravitacija, elektromagnetizem, močne (jedrske) sile in šibke sile v alkimičnih pretvorbah radioaktivnih elementov drug v drugega s spremembami števila protonov in nevtronov v atomskem jedru. Tesla je opazoval fizikalno stvarnost z globljimi očmi in v svojem delu vplival na vedno nižji velikostni razred pojavov po Planckovi lestvici, to je podobno kot bi pogledali vse drobnejše stvari z vse večjim mikroskopom. Tam vladajo vse bolj poenoteni naravni zakoni in vzpostavi se novo ravnovesje. Simetrija ni več tako razlomljena in razdrobljena na mnoge zunanje verzije pojavov. Šibke sile se poenotijo z elektromagnetizmom v večjo stopnjo simetrije ‘šibkega poenotenja’, naslednji kvantni skok globlje pa je ‘veliko poenotenje’ ali SUPERSIMETRIJA, v kateri se skupaj z ostalimi tremi silami staplja še gravitacija. S fokusiranjem na vse globlja izhodišča in vse bližje SUPERSIMETRIJI je na voljo več inteligence, energije in na videz čudežnih učinkov, ki so samo del za naravnih pojavov.

teslina-doktrina-4

Brezplačen dostop do energije

Teslovo delo izraža skladne povezave elementov na način, ki ne zapravlja energije z izgubami, temveč jo kar se da celostno transformira v naslednji korak preoblikovanja z minimalnimi tehnološkimi stroški. V iskanju popolnega ravnovesja v naravi izkorišča brezplačne vire energije v službi človeka. To sicer ni v interesu korporacij, zato je njegovo delo ostalo nedokončano. Tesla je posegel v samo srž ELEKTROMAGNETNE zgradbe vesolja, atoma, planeta Zemlje in temeljne SKALARNE komponente, ki kot nevidni izvor spremlja ves vidni in nevidni svet. Zato so njegovi najbolj veličastni izumi delovali harmonično usklajeno s subtilnimi naravnimi zakoni vse bližje SUPERSIMETRIJI, pri tem pa so potrebovali minimalno napajanje za maksimalen učinek.

Supersimetrija in ničta točka

Planet Zemlja ima ogromen rezervoar uskladiščene energije v kvantnem vakuumu navidezno praznega prostora. To je področje SUPERSIMETRIJE Teslovih skalarnih valov. Virtualni fotoni brez mase in naboja so nosilci INFORMACIJSKE KODE glede na njihovo vznikanje in ponikanje iz skalarnega polja kot izvora vsega. Njihovo gibanje je v ravnovesju NIČTE TOČKE, ustvarja pa informacijski vzorec za svet materije in sil. Podobno kot je DNK in RNK biološki nosilec genetskega zapisa kot informacija za nastajanje beljakovinske zgradbe v vseh živih bitjih. Tesla je bil notranje in v svojem delu uglašen v tem globokem subtilnem področju, izdelal pa je tudi naprave za zdravje, s katerimi je uspešno pomagal svoji sestri.

teslina-doktrina-5

Večvalovne oscilacije dr. Lakhovsky

Sodeloval je z dr. Lakhovskim in se z njim tudi srečal. Rezultat tega je uspešna vgradnja Teslovih zakonitosti v delovanje Večvalovnega oscilatorja po dr. Lakhovskem. Tesla je bil pesniška duša in rad je imel tudi umetnike. Leta 1890 je svojemu prijatelju pesniku dal v roke en konec strune, drugega je držal sam in ga podučil takole:

  • Z udarjanjem s prstom po struni ustvarjam oscilacijo in vi to občutite v vaši roki kot vibracijo
  • Če ritmično ponavljam oscilacijo, pride do resonance v vaši roki.
  • Če pa spremenim ritem udarjanja s prstom po struni, vi to občutite kot spremembo resonance.
  • Tukaj je struna prevodnik mehanske energije.
  • Princip oscilacije in vibracije pa je enak pri mehanskih, magnetnih in pri električnih valovih.
  • Poleg tega na enem mestu sprožena oscilacija tudi prostorsko širi svoj vpliv.
  • Če pa ta traja dlje časa, postane resonanca vse močnejša in lahko povzroči velike spremembe.

Energijska kapaciteta Zemlje

Tesla je osnovni princip oscilacije in vibracije vključeval v vse svoje izume. Z minimalno vloženo energijo je dosegal maksimalne rezultate. Znal je priti v sozvočje z resonančno frekvenco Zemlje. Pri tem je upošteval njeno najkrajšo magnetno silnico, ki je polovica obsega Zemlje, to 20.000 km. Zanimivo je tudi to, da svetloba s svojo hitrostjo 300.000 km/s obkroži Zemljo 8x v sekundi, to je s Schumannovo frekvenco 8Hz. Globlje kot se zazremo v naravne pojave, manj naravnim zakonom podlegajo v približevanju SUPERSIMETRIJI. Zato je njihova koda istočasno bolj preprosta in bolj kompleksna, ker mora poenotiti različne pojave. Tesla je imel izjemen čut za to simbiozo valovanj, ki se pretvarja v fascinantne možnosti za dobro človeka. Bil pa je tudi humanist in se ni dal podkupiti za osebne interese bogatašev in korporacij. Po prelomu ukinitve financiranja njegovega zadnjega projekta na Long Island je imel še veliko ponudb, vendar ga je goreče zanimala brezplačna energija za človeštvo in na kaj manj ni pristal.

Vrhunski Alkivita zaperji

Delite ...

Tesla objave