ucinki-teslovih-skalarnih-valov

Učinki Teslovih skalarnih valov

Teslovi skalarni valovi delujejo kot matrica ali načrt univerzuma za razpored energije in snovi. Iz subtilnega predvzročnega nivoja imajo inteligenten vpliv tudi na biološke strukture za informacijsko-energijsko podporo in obnovo življenja.

  1. Pritegnejo blagor in uresničitev želja
  2. Vračajo ajurvedsko ravnovesje
  3. Rahljajo blokade življenjske energije
  4. Spodbujajo spravo s seboj in okoljem
ucinki-teslovih-skalarnih-valov-1

PRVIČ: Pritegnejo blagor in uresničitev želja

Teslovi skalarni valovi so inteligentno vgrajeni v globini stvarstva, kjer gradijo enotno polje vse žive in nežive narave. So informacijska osnova, ki z naravnimi zakoni usmerja dogodke in pojave. Po načelu sinhronicitete ali sočasnosti dogodkov so vključeni v navidezne slučajnosti, ki so odločilne za potek in razplet stanja. V življenje privlačijo BLAGOR v skladu z življenjskimi potrebami in delujejo življenje podpirajoče na vseh področjih. Vgrajena inteligenca v subtilnem območju poganja zunanji in notranji svet, ustvarjalno usmerjen za nadaljnji razvoj, vzdrževanje in obstoja.

To velja za galaksije in za biološko zgradbo. V tok dogajanja se lahko aktivno vključimo z željo ali molitvijo. Teslovi skalarni valovi pomagajo pri uresničitvi želja in se odzivajo na našo naravnanost. Željo iz dna duše naslovimo na življenje, vedoč da imamo ob sebi prijatelja v obliki Teslovih skalarnih valov. Svojo željo ali življenjsko potrebo izrazimo kot vzklik, ne kot prosjačenje. Zgodila se bo od znotraj in skozi življenjske niti potegnila za seboj dogodke, slučajnosti in situacije, ki nas kot uganka vodijo vse do zadnjega manjkajočega mozaika.

Poti so včasih nenavadne, z odprtim in pogumnim srcem jih moramo prepoznavati, se nanje konstruktivno odzivati in z jih aktivnimi dejanji korak po korak uresničevati v vedno novi luči. Tako kot nastavimo kompas, da nas vodi, nas Teslovi skalarni valovi ustvarjalno vodijo skozi drn in strn življenja v polno uresničitev na novi ravni bivanja, ki je drugačna od tistih, ki jih puščamo za seboj. Novih okoliščin se priučimo in se nanje privadimo, bogatejši za notranja spoznanja o delovanju in zgradbi tega sveta. Na ta način, s čedalje bolj zavestnim življenjem, s podporo Teslovih skalarnih valov lažje držimo svojo usodo v svojih rokah.

ucinki-teslovih-skalarnih-valov-2

DRUGIČ: Vračajo ajurvedsko ravnovesje

Ajurvedska načela ZRAČNO, OGNJENO in ZEMELJSKO povezujejo naravne elemente ogenj, voda, zemlja, zrak in prostor v različnih sozvočjih. Pet naravnih elementov pomeni način vrtenja najfinejših aktivnih gradnikov materije in sil, ki s tem določajo subtilne lastnosti univerzuma, atomske zgradbe in živih bitij kot temeljne zakonitosti, iz katerih vse izvira. Za zdravje in počutje je ravnovesje ajurvedskih načel ključnega pomena. Nanj vplivamo z vsemi vsakodnevnimi dejavniki svojega življenja v skladu z ajurvedsko doktrino.

Ajurvedska načela so v dinamičnem spreminjanju s stalno težnjo po ravnovesju, v katerem nobeno preveč ne izstopa, niti ni preveč pasivno. V svojem naraščanju in upadanju se gibljejo in izmenjujejo kot radovedna igra narave v interakciji z vsemi zunanjimi in notranjimi parametri. Kadar je njihovo ravnovesje zelo porušeno, občutimo to kot bolezen ali motnjo počutja. Teslovi skalarni valovi delujejo na informacijsko-energijski ravni ajurvedskih načel, zato vplivajo na obnovo njihovega naravnega sozvočja, v katerem sede vse na svoje mesto, kot je bilo pred nastopom motnje.

Teslovi skalarni valovi sprožajo subtilen signal iz ajurvedske globine in kot informacijska koda nagovarjajo k bolj uravnoteženemu gibanju naravnih elementov, povezanih v ajurvedska načela. Iz največje globine nežno vplivajo na njihovo pomiritev v zdravem ravnovesju. To lahko zaznavamo skozi svoje bitje kot naravno težnjo k ravno pravim življenjskim aktivnostim, odzivanju in samozdravilnim dejanjem, ki ustrežejo globinsko sproženim spremembam. Tankočutnost, pogum, volja, vztrajnost in nevtralno čuteč odnos do življenja so naši zavezniki v zavestnem sodelovanju s Teslovimi skalarnimi valovi.

ucinki-teslovih-skalarnih-valov-3

TRETJIČ: Rahljajo blokade življenjske energije

Vse kar obstaja, se naravno uravnava glede na osnovno matrico Teslovih skalarnih valov. Inteligentni načrt življenja v svoji kodi omogoča odpiranje pretoka življenjske energije. Kjer so blokade, je primanjkljaj zavesti oziroma energijski mrk ali zastoj. Inteligentna narava Teslovih skalarnih valov spodbuja razodevanje in intuitivno spoznavanje in občutenje življenja, v katerem je oživljen tok življenjske energije tako močan, da blokade padejo v njegovem prekipevanju. Blokade zastojev predrejo najprej prvi žarki vitalne energije, ki ima svetlobno naravo.

To začutimo kot prvo olajšanje in zaznamo kot novo navigacijo ali smerokaz. Zapiha nov veter in občutimo težnjo po spremembi. To ni vedno enostavno, ker se stare navade upirajo s svojo zasidranostjo in spominom v naših živčnih celicah. Zaželen je naš kolikor se le da, po svojih močeh maksimalno gradilen odnos do življenja. Nevtralno pozitiven odnos, v katerem z manj upora spuščamo v svoje življenje dogajanja (in ljudi vključno s samim seboj) takšna, kot po svoji naravi so.

Na ta način šele pridemo z življenjskim tokom v takšno obliko interakcije, da lahko vplivamo nanj. Preoblikovanje vedno preseneča, ker narava skriva rešitve, na katere niti v sanjah ne bi pomislili in sproža dogodke, ki kot reševanje uganke v več stopnjah pripelje do čedalje bolj prostega toka življenjske energije, ki pomeni občutek radosti in izpolnitve. V vsakdanjih situacijah je vedno možnost porajanja novih energijskih blokad. Vendar jim z bolj mehkim, po drugi strani pa z veliko bolj odločnim in manj naivnim pristopom, sproti omogočamo potrebno cirkulacijo, da se ne zgostijo v motnjo.

ucinki-teslovih-skalarnih-valov-4

ČETRTIČ: Spodbujajo spravo s seboj in okoljem

Teslovi skalarni valovi so valovanja v globini naše duše. Ta je nedolžna kot otrok in dobre narave, rada živi in se ustvarjalno igra v vsakodnevnih nalogah. Ko se nam zgodi kaj hudega, pride do notranje zamere in bolečine. V njej lahko zavračamo sami sebe ali pa del okolja, ker neizpolnjena pričakovanja podrejo naš svet in nam onemogočijo naravno gibanje v njem. Teslovi skalarni valovi širše povezujejo niti z okoljem in vtkejo nove barve v stare vzorce.

Takrat se lahko iz situacije dvignemo kot lotos iz močvirja, pri tem pa lahko prenehamo objokovati stare rane, ker so bile v resnici odskočna deska za čisto nov svet, ki ga ne bi nikoli poznali, če se ne bi znašli na samem dnu. Ko prideš do dna, se lahko vsaj odrineš, ker si zopet na trdnih tleh in več ne toneš. Vedno raziskujemo in težimo k dejanjem, ki bi ublažile duševno bolečino. Včasih je odrešilna bilka nekaj banalnega in niti nimamo volje za to. Na primer v notranji stiski nam pot v naravo morda nič ne pomeni. Vendar kmalu zaživimo, če gremo in to ponavljamo.

Teslovi skalarni valovi sprožajo v nas impulz, da se aktivno vključimo v stvari, v katerih zopet začutimo svoj tok. Pomemben je občutek, da je stekla duševna energija in najdemo svoj smisel v malih stvareh, skozi to pa tudi v velikih. To je pot so do sprave, ki odpira vsa vrata in priliva v življenje srečo. Postavimo si rok. Če notranji primež ne spusti en teden ali en mesec, ga v razreševanju samo odložimo na naslednjič, ko se bo oglasil. In vsakič naredimo korak naprej, dokler se ne priučimo življenja v tekoči spravi s seboj in okolje.

ucinki-teslovih-skalarnih-valov-5

Novo življenjsko polje

Subtilni tokovi Teslovih skalarnih valov so sprožilec za vzpostavljanje kvalitetnega in življenje podpirajočega stanja. Zaradi nasprotja interesov udeleženih se s pomočjo Teslovih skalarnih valov zavihtimo v NOVO ŽIVLJENJSKO POLJE. To je smisel našega obstoja, v katerem smo večni učenec življenjskih zakonitosti. Na novi in bolj nevtralni ter z naravnimi zakoni podprti platformi smo bolj zdravi in v ravnovesju. Prebujena življenjska ustvarjalnost nam na razne načine pomaga skozi turbulentne situacije, da odnesemo ‘celo kožo’ in se vedno znova vračamo v zdravo ravnovesje.

Vrhunski Alkivita zaperji

Delite ...

Tesla objave